Par projektu

Projekts "Monogrāfijas “Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts” sagatavošana un izdošana" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas Universitātes, Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Autoru kolektīvs

Monogrāfijas sagatavošanā ir piesaistīti Latvijas vadošie ģeogrāfijas, vides un ekoloģijas speciālisti. Autoru kolektīvu veido vairāk kā 60 Latvijā vadošie zinātnieki ģeoloģijā, ekoloģijā, ģeogrāfijā un vides zinātnē. Grāmata izdota Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā.

Par grāmatu

Īsumā

Monogrāfijas “Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts” mērķis ir sniegt visaptverošu zinātniski analītisku informāciju par Latvijas dabu, tās vērtībām un tajā notiekošajiem procesiem, sabiedrības un valsts attīstības ģeogrāfiskajām likumsakarībām, skatot to caur iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanas un ilgtspējīgas attīstības prizmu. Latvijā kopš neatkarības atgūšanas ir veikti ļoti nozīmīgi Latvijas teritorijas dabas un tajā notiekošo procesu izpēte. Monogrāfijā apkopta pati jaunākā zinātniskā informācija un priekšstati par Latvijas dabu, sabiedrību un valsti un tās attīstību.

Monogrāfijas “Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts” mērķa auditorija ir Latvijas iedzīvotāji, sevišķi atzīmējot skolotājus, zinātniekus un augstskolu pasniedzējus, studentus un valsts pārvaldes darbiniekus. Monogrāfija ir dāvana valsts 100 gadei, jo tā Latvijas sabiedrībai sniegs pašu aktuālāko zinātnisko informāciju par Latvijas zemi, dabu, tautu un valsti. Tā parāda mūsu vērtības un sasniegumus, kā arī iespējamos risinājumus dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

Redaktori

Oļģerts Nikodemus

Latvijas Universitātes profesors

Māris Kļaviņš

Latvijas Universitātes profesors

Zaiga Krišjāne

Latvijas Universitātes profesore

Vitālijs Zelčs

Latvijas Universitātes profesors

Atsauksmes

Saturs un nodaļas