January 8, 2018

Atsauksmes

 

 

Indriķis Muižnieks

Latvijas Universitātes rektors,
profesors Dr. habil. biol.

Priekšvārds

 
 

 


 

 

Ojārs Spārītis

Latvijas Zinātņu akadēmijas
prezidents, akadēmiķis

Recenzija

 

 

 


 

 

Mārcis Auziņš

Latvijas Universitātes
profesors

Recenzija

 

 

 


 

 

Edmunds Valdemārs Bunkše

Latvijas Universitātes Goda doktors ģeogrāfijā,
Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis,
Kalifornijas universitātes kulrūrģeogrāfijas emeritētais profesors

Atsauksme