January 8, 2018

Autoru kolektīvs

 

I LATVIJAS TERITORIJA

P. Šķiņķis

II ĢEOLOĢISKĀ VIDE UN RESURSI

1. nod. V. Zelčs, Ģ. Stinkulis
2. nod. J. Karušs
3.1. nod. E. Lukševičs, Ģ. Stinkulis
3.2. nod. J. Karušs
4. nod. V.Zelčs, M.Nartišs
4.1. nod. V. Zelčs, A. Markots, K. Lamsters, M. Nartišs
4.2. nod. N. Stivriņš, M. Krievāns
4.3. nod. N. Stivriņš, L. Kalniņa, M. Krievāns
5.1. nod. J. Karušs
5.2. nod. V. Zelčs, A. Markots
5.3. nod. V. Zelčs, M. Nartišs, A. Markots, J. Soms
5.3.1. nod. V. Zelčs, A. Markots, I. Strautnieks
5.3.2. nod. V. Zelčs, K. Lamsters, A. Markots
5.3.3. nod. M. Krievāns, M. Nartišs, A. Rečs
5.3.4. nod. M. Nartišs, I. Celiņš, E. Kalinska-Nartiša
5.3.5. nod. J. Soms, V. Zelčs, M. Krievāns, I. Strautnieks
5.3.6. nod. J. Soms
5.3.7. nod. J. Lapinskis
5.3.8. nod. A. Kalvāns
6.1. nod. J. Karušs
6.2.- 6.4. nod. Ģ. Stinkulis, E. Lukševičs
6.6. nod. E. Lukševičs
6.7. nod. L. Kalniņa, N. Stivriņš
6.8. nod. V. Zelčs, M. Nartišs
6.9. nod. J. Karušs, M. Nartišs, A. Rečs
6.10. nod. A. Rečs, M. Nartišs, M. Krievāns
6.11. nod. N. Stivriņš
6.12. nod. L. Kalniņa
7.1. nod. J. Soms
7.2. nod. A. Markots, V.Segliņš
7.3. nod. V. Segliņš
7.4.1. nod. A. Dēliņa
7.4.2. nod. I. Retiķe, A. Dēliņa
7.4.3. nod. A. Dēliņa
7.4.4. nod. J. Karušs, A. Dēliņa
7.4.5. nod. A. Dēliņa, I. Retiķe

III ATMOSFĒRA

1. nod. L. Koreļska
2. nod. A. Briede, A.Draveniece
3.. nod. A. Briede, L.Koreļska
3.3. nod. A. Briede, L. Koreļska
4. nod. L. Koreļska
5. nod. A. Briede, G. Kalvāne
6. nod. G. Kalvāne
7.nod. L.Koreļska
8. nod. Z.Avotniece
9. nod. L. Koreļska
10. nod. M. Kļaviņš
11. nod. M. Kļaviņš

IV VIRSZEMES ŪDEŅI

1. nod. I. Latkovska, E. Apsīte
2. nod. E. Apsīte, I. Latkovska
3. nod. E. Apsīte, I.Strautnieks, I. Latkovska
4. nod. E. Apsīte
5. nod. M. Kļaviņš
6. nod. E. Apsīte, I. Latkovska
7. nod. J. Aigars, A. Ruskule, K. Veidemane

V DZĪVĪBAS SFĒRA

1. nod. O. Nikodemus, A. Kārkliņš, R. Kasparinskis, V. Melecis
2.1. nod. S. Rūsiņa, L. Auniņa, L. Kalniņa, B. Laime, M. Laiviņš, D. Ozols, G. Spriņģe, K. Vilks
2.2. nod. S. Rūsiņa, K. Vilks
2.3. nod. S. Rūsiņa, K. Vilks, G. Spriņģe, B. Laime, M.Laiviņš
2.4. nod. S. Rūsiņa
2.5. nod. G. Spriņģe, L. Uzule
2.6. nod. B. Laime
2.7. nod. L. Auniņa
2.8. nod. D. Ozols
2.9. nod. S. Rūsiņa
2.10. nod. M. Laiviņš
2.11. nod. S. Rūsiņa
2.12. nod. L. Kalniņa, A. Ceriņa
2.13. nod. S. Rūsiņa, L. Auniņa, B. Laime, M. Laiviņš, D. Ozols, G. Spriņģe, K. Vilks, L.Kalniņa
3. nod. J. Aigars, A. Ruskule, K. Veidemane
4. nod. A. Ruskule, J. Donis, Z. Lībiete

VI IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMS

1. nod. P. Eglīte, M. Bērziņš, E. Apsīte-Beriņa, L. Kūle, Z. Krišjāne
2. nod. M. Bērziņš, L. Kūle, Z. Krišjāne

VII SAIMNIECĪBAS ĢEOGRĀFIJA UN LATVIJAS VIETA PASAULĒ

J. Paiders

VIII AINAVAS

1. nod. O. Nikodemus
2. nod. O. Nikodemus, I. Vinogradovs
3. nod. O. Nikodemus, G. Brūmelis, Z. Rendenieks
4. nod. O. Nikodemus. I. Vinogradovs. Z. Penēze, Z. Rendenieks
5. nod. A. Zariņa, I. Vinogradovs, M. Lūkins

IX DABAS DAUDZVEIDĪBAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS

1. nod. O. Nikodemus, G.Brūmelis
2. nod. J. Lejnieks, O. Nikodemus

X LATVIJAS ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

1. nod. J. Zaļoksnis, M.Kļaviņš
2. nod. J. Zaļoksnis, M.Kļaviņš
3. nod. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis
4. nod. M. Kļaviņš
5. nod. M. Kļaviņš

 

LITERĀRĀ REDAKTORE – IEVA ZARĀNE
MAKETĒTĀJA, MĀKSLINIECE – IEVA TILTIŅA